11 , 2007 Song 5 Håll dig vid klippan

1)
Håll dig vid klippan dyrköpta själ, Det skall for aldtid då gå dig väl
Farorna ho-a, hota med död, Håll dig vid lipppan har det ej nöd

2)
Snart är det öfver, talamod blott, Frälsaren säger tiden ar kort
Låt det då s-orma hör ej derpå Håll dig vid klippan, Sen låt det gå

3)
Fruktan och oro ängslan och kval, Sorger och synder allt utan h?al
Lemna å- Jesus, der är det lagt, Håll dig vid klippan b(or t) ro hvad han sagt

4)
Hvarfäre sörja, då du min vän, Knappt hinner börja sorgen färrän
Vi äro lyckligt framme och då, Just genom klippan hemma vi stå

5)
Tänk huru saligt mötas en gang Suckar ej mera blandar vår sång
Derför vi sjunga om det igen: Håll dig vid klippan, då går det hem

Hold to the Rock

Hold to the rock, dear soul
That all forever may go with you well
Flaming inferno or death's dreaded pall
Hold to the rock, where no evil can fall

Only be patient, relief soon will come
The savior has promised "the time will be soon"
Sounds of the storm their raging increase
Hold to the rock, soon the tumult will cease

Our fears and worries, troubles and pain
Sorrows and sins are all without gain
Leave them with Jesus, everything there
Hold to the rock, He surely does care

Why do you worry, then my dear friend
When He so quickly your sorrows can end
We are the fortunate, blest by his hand
When on the rock we in safety can stand

Think of the bliss of that meeting to come
Sighing no more will be part of our song
Therefore we sing it, one more refrain
Hold to the rock, we'll be home again