Song #14 , 2008

Hoppets Tröst
Hope's Consolation

1)
Smärtans stunder ila Allt ej Evigt är
Pain shall end, nought lasts forever
Snart skall jag få hvila Hos min Jesus kär
Soon will I rest, with Jesus dear

2)
Ack hur snart försvinner Denna vexlingstid
How soon fleets, this changing time
Snart mitt hjerta finner Evig fröjd och frid
Soon my heart will find, unending joy and peace

3)
Då är allting borta Som besvärat mig
Then are all things gone, which trouble me
Slutad är min korta tunga vandringstig
Ended is my short, burdensome path

4)
O jag längtar redan Hem till friden land
O, I long to go home to the land of peace
Det är mörkt här nedan, På stormig strand
It is dark here below, on this stormy shore

5)
Först vid Jesu sida Blir jag rätt for nöjd
Only by Jesus' side am I really content
Jesus hjelp mig bida, dagens slut med fröjd
Jesus help me wait for the end of day with joy

6)
Med en bättre visa, I en högre kor
With a better vision, in the lofty choir
Lär mig då att prisa Gud din kärlek stor
Teach me then to praise God, your great love

Note: This song appears as number 623 in Zion's Basun

Tune: "Savior in thy love abiding", p. 341

(1)
Pain shall end, nought lasts forever,
Soon we rest with Jesus dear,
Like a fleeting dream its swiftness
Brings eternal healing near

(2)
Vanished are the many troubles,
Which assail me on my way,
Eagerly, I seek my homeland,
From dark shore, to brighter day

(3)
Till I feel his presence with me
Give me patience to the end
Till I join that choir exhalted
And eternal praise extend

Contents