John Greenwall and his Songbook

Contents:
-Foreword
1) Gerna vill jag strängen röra! (Gladly I Play for You)
2) Herren kommer! (The Lord is Coming!)
3)Mitt hem (My home)
4) Kom till Jesus (Come to Jesus)
5) Håll dig vid klippan (Hold to the Rock)
6) Lita på Gud (Trust in God)
7) Sång no.7 (untitled)
8) Mot kvällen (Toward Evening)
9)Bönhörelsen (A Prayer Heard)
10) (page missing)
11) (page missing)
12) Blicka upp (Look Up!)
13) O hvilken fröjd och lycka (O What Joy and Gladness!)
14)Hoppets tröst
15)Bonesang
16)Sjung
17)Hemlangtan
18)Lefver du det nya lifvet?
19)Sang no.19
20)Skall du kommer till det rum
41) Indianer

Website Home